MY WAY
NEXI BUSINESS ACCOUNT

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)


IZVOD IZ VAŽEĆIH UVJETA OSIGURANJA

 

(1) OSIGURANE OSOBE

Osigurane osobe su osnovni i dodatni korisnici navedenih osobnih Premium Visa te poslovnih Premium Visa kartica izdavatelja PBZ Carda:

Premium Visa Gold kartica, Premium Visa Gold vezana uz tekući račun u PBZ d.d., Visa kartica sa srcem, Premium Visa Platinum, Premium Visa Platinum vezana uz tekući račun u PBZ d.d., Visa Gold Croatia Airlines, Visa Business Gold, Visa Business Platinum i Premium Visa Infinite.

Osiguranje počinje od 24.-og sata dana zaključenja Ugovora o korištenju Visa kartice te prestaje istekom 24.-og sata dana prestanka Ugovora o korištenju Visa kartice, neovisno o razlogu prestanka.

Pokriće vrijedi po korisniku Visa kartice, odnosno za osobe koje imaju više kartica uzima se samo pokriće po kartici s višim pokrićem.

 

(2) VINKULACIJA POLICE RADI PODMIRENJA POTRAŽIVANJA PO KARTICI

Polica kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) korisnika Visa kartica, vinkulirana je u korist PBZ Carda, koji pridržava pravo iz iznosa odštete najprije namiriti sve tražbine koje ima prema osiguraniku – korisniku kartice.

 

(3) OSIGURANI IZNOS

 

Kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) korisnika Visa kartice osiguratelja Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., primjenjuje se prema sljedećim uvjetima:

 

Za korisnike Premium Visa Infinite kartice:

 • do 13.400 eura za slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode, bez samopridržaja 
 • do 6.700 eura za slučaj smrti uslijed nezgode
 • do 4.000 eura uslijed smrti neovisno o uzroku, za pokriće troškova nastalih po kartici, izuzev smrti uslijed nezgode

Za korisnike Premium Visa Platinum kartice, Premium Visa Platinum kartice vezane uz tekući račun u PBZ d.d., Visa Gold Croatia Airlines kartice i Visa Business Platinum kartice:

 • do 8.000 eura za slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode, bez samopridržaja 
 • do 4.000 eura za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode)

Za korisnike Premium Visa Gold kartice, Premium Visa Gold kartice vezane uz tekući račun u PBZ d.d., Visa kartice sa srcem i  Visa Business Gold kartice:

 • do 2.500 eura za slučaj smrti uslijed nezgode

 

Osiguratelj: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. kontakt telefon: 0800 25 80, radnim danom 8:00 - 18:00.

Opći uvjeti za kolektivno osiguranje korisnika kartica izdavatelja PBZ Card d.o.o. od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Obrazac za prijavu štete pronađite ovdje.

Vaša pitanja vezana za osiguranje možete uputiti i posredniku u osiguranju ANO d.o.o.*, Zagreb, pbzcard@ano.hr.

 

 

PUTNO OSIGURANJE

Kolektivno putno osiguranje za korisnike Premium Visa kartica u zrakoplovnom prijevozu

Osiguratelj: UNIQA osiguranje d.d.

 

UVODNE ODREDBE

Korisnici Premium Visa kartica (niže navedenih) osigurane su osobe prema uvjetima kolektivnog putnog osiguranja za korisnike Visa kartica izdavatelja PBZ Carda u zrakoplovnom prijevozu po posebnim uvjetima kod UNIQA osiguranja i  dodatno korisnici Premium Visa Infinite kartica izdavatelja PBZ Carda osigurane su osobe za slučaj potrebe nužne medicinske pomoći u inozemstvu neovisno o prijevoznom sredstvu.

 

IZVOD IZ VAŽEĆIH UVJETA OSIGURANJA:

 

(1) OSIGURANE OSOBE

Osigurane osobe su osnovni i dodatni korisnici navedenih osobnih Premium Visa te poslovnih Premium Visa kartica izdavatelja PBZ Carda:

Premium Visa Infinite kartice, Premium Visa Platinum kartice, Premium Visa Platinum kartice vezane uz tekući račun u PBZ d.d., Visa Business Platinum kartice, Visa Gold Croatia Airlines kartice, Visa Croatia Airlines revolving kartice, Visa Business Gold kartice i Visa kartice za obrtnike.

Osiguranje počinje od 24.-og sata dana zaključenja Ugovora o korištenju Visa kartice te prestaje istekom 24.-og sata dana prestanka Ugovora o korištenju Visa kartice, neovisno o razlogu prestanka.

Pokriće vrijedi po korisniku Visa kartice samo u slučaju ako je trošak plaćen Visa karticom, uključujući i situaciju kada je avionska karta plaćena bilo osnovnom bilo s njom povezanom dodatnom karticom, a putnik je korisnik jedne od tih kartica. U tom slučaja putnik se smatra osiguranikom. Pokriće vrijedi po korisniku Visa kartice, odnosno za osobe koje imaju više kartica uzima se samo pokriće po kartici s višim pokrićem. U slučaju da je trošak plaćen Premium Visa Infinite karticom, pokriće za slučaj nužne medicinske pomoći vrijedi za putovanja svim prijevoznim sredstvima (ne samo kod zrakoplovnog prijevoza).

 

(2) OSIGURANI SLUČAJEVI

 • slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu – međunarodni promet
 • slučaj kašnjenja prtljage u zrakoplovnom prijevozu –međunarodni promet
 • slučaj kašnjenja leta – međunarodni promet
 • slučaj zdravstvenog osiguranja osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu (nužna medicinska pomoć)

Isključuje se odšteta za kašnjenje predane prtljage pri povratku u mjesto koje gravitira mjestu boravišta.

 

(3) OSIGURANI IZNOS

Za korisnike Premium Visa Infinite kartice:

 • Za slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu Osiguratelj će korisniku, mimo nadoknade zrakoplovne tvrtke za trajno izgubljenu prtljagu, nadoknaditi iznos od 929,06 eura (devetsto dvadeset devet eura i šest centi).
 • Za slučaj kašnjenja prtljage na odredište više od 6 (šest) sati od završetka leta Osiguratelj će korisniku, neovisno o eventualnoj nadoknadi koju će korisnik dobiti od zrakoplovne tvrtke, nadoknaditi iznos od 464,53 eura (četiristo šezdeset četiri eura i pedeset tri centa). 
 • Za slučaj kašnjenja leta više od 4 (četiri) sata, odnosno ako je uplaćeni let prebukiran ili otkazan, a prijevoznik u istom roku nije osigurao alternativan način prijevoza, Osiguratelj će korisniku platiti iznos 132,72 eura (sto trideset dva eura i sedamdeset dva centa).
 • Za slučaj potrebe nužne medicinske pomoći u inozemstvu Osiguratelj će korisniku nadoknaditi troškove u iznosu do godišnjeg limita od 9.954,21 eura (devet tisuća devetsto pedeset i četiri eura i dvadeset jedan cent) po osiguraniku po osigurateljnoj godini.

 

Za korisnike Premium Visa Platinum kartice, Visa Business Platinum kartice, Premium Visa Platinum kartice vezane uz tekući račun u PBZ d.d., Visa Gold Croatia Airlines kartice i Visa Croatia Airlines revolving kartice:

 • Za slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu Osiguratelj će korisniku, mimo nadoknade zrakoplovne tvrtke za trajno izgubljenu prtljagu, nadoknaditi iznos od 530,89 eura (petsto trideset eura i osamdeset devet centi).
 • Za slučaj kašnjenja prtljage na odredište više od 6 (šest) sati od završetka leta Osiguratelj će korisniku, neovisno o eventualnoj nadoknadi koju će korisnik dobiti od zrakoplovne tvrtke, nadoknaditi iznos od 265,45 eura (dvjesto šezdeset pet eura i četrdeset pet centi).
 • Za slučaj kašnjenja leta više od 4 (četiri) sata, odnosno ako je uplaćeni let prebukiran ili otkazan, a prijevoznik u istom roku nije osigurao alternativan način prijevoza, Osiguratelj će korisniku platiti iznos od 66,36 eura (šezdeset šest eura i trideset šest centi).
 • Za slučaj potrebe nužne medicinske pomoći u inozemstvu Osiguratelj će korisniku nadoknaditi troškove u iznosu do godišnjeg limita od 4.977,11 eura (četiri tisuće devetsto sedamdeset i sedam eura i jedanaest centi) po osiguraniku po osigurateljnoj godini.

 

Za korisnike Visa Business Gold kartice i Visa kartice za obrtnike

 • Za slučaj trajnog gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu Osiguratelj će korisniku, mimo nadoknade zrakoplovne tvrtke za trajno izgubljenu prtljagu, nadoknaditi iznos od 265,45 eura (dvjesto šezdeset pet eura i četrdeset pet centi).
 • Za slučaj kašnjenja prtljage na odredište više od 6 (šest) sati od završetka leta Osiguratelj će korisniku, neovisno o eventualnoj nadoknadi koju će korisnik dobiti od zrakoplovne tvrtke, nadoknaditi iznos od 132,72 eura (sto trideset dva eura i sedamdeset dva centa).
 • Za slučaj kašnjenja leta više od 4 (četiri) sata, odnosno ako je uplaćeni let prebukiran ili otkazan, a prijevoznik u istom roku nije osigurao alternativan način prijevoza, Osiguratelj će korisniku platiti iznos od 46,45 eura (četrdeset šest eura i četrdeset pet centi ).
 • Za slučaj potrebe nužne medicinske pomoći u inozemstvu Osiguratelj će korisniku nadoknaditi troškove u iznosu do godišnjeg limita od 2.488,55 eura (dvije tisuće četiristo osamdeset osam eura i pedeset pet centi) po osiguraniku po osigurateljnoj godini.

 

(4) PREDUVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSIGURANINU

Pravo na osigurninu korisnik osiguranja stječe uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

 1. Da je avionska karta plaćena s Visa karticom obuhvaćenom ovim osiguranjem, uključujući i situaciju kada je avionska karta plaćena bilo osnovnom bilo s njom povezanom dodatnom karticom, a putnik je korisnik jedne od tih kartica. Tada se putnik smatra osiguranikom. U slučaju da je trošak plaćen Premium Visa Infinite karticom, pokriće za slučaj nužne medicinske pomoći u inozemstvu je neovisno o prijevoznom sredstvu.
 2. Da je osigurani slučaj nastupio u razdoblju važenja Visa kartice.
 3. Da je osiguranik pribavio dokaze temeljem kojih je moguće nedvojbeno utvrditi da on ima pravo na osigurninu.

Takvim dokazom se smatra potvrda o nastanku slučaja osiguranog ovim Ugovorom, u originalu izdana i ovjerena od strane zrakoplovne tvrtke ili račun(i) medicinske ustanove tamo gdje je primjenjivo.

Osiguratelj: UNIQA osiguranje d.d. 

Vaša pitanja vezana za osiguranje možete uputiti i posredniku u osiguranju ANO d.o.o., Zagreb, pbzcard@ano.hr.

 

Uvjeti kolektivnog putnog osiguranja – 1.7.2021.

Obrazac za prijavu štete pronađite ovdje.

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Unošenjem gore navedenih podataka, suglasni ste da PBZ Card iste podatke može obrađivati u svrhe dostave marketinških materijala (newslettera). Svoju privolu za ovu obradu možete u svakom trenutku povući putem za to predviđene poveznice (linka) u svakom pojedinom primjerku newslettera ili putem web forme koja se nalazi ovdje. Napominjemo da će odjava biti aktivna najkasnije unutar sedam radnih dana od zaprimanja.

Pitajte nas Kontakti

Kontakti

Kontakti
Korisnici premium Visa kartica

Korisnici premium Visa kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka

Korisnici premium Visa kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Radno vrijeme Kontakt centra:

od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati
subotom od 8 do 16 sati

Pitajte nas!
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

Ugovaranje prihvaćanja kartica – PBZ Card d.o.o.


01/ 61 24 499 prodaja@pbzcard.hr

Operativna podrška – Nexi Croatia d.o.o.


01/ 61 24 277 info.prodajnamjesta@nexigroup.com

Podrška u knjiženju i obradi transakcija – Nexi Croatia d.o.o.


01/ 61 24 433 prihvatkartica.transakcije@nexigroup.com
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 63 63 077 pr.pbzcard@pbz.hr

Web: Media centar

Službenik za zaštitu podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

zop@pbzcard.hr